Trage wegen herwaarderen

12 November 2020

Trage wegen herwaarderen

Wat is er leuker dan een fietstocht, een ommetje met de hond of een zondagse wandeling langs trage wegen? Trage wegen worden heel vaak gebruikt voor recreatie dicht bij huis. Het zicht op het landschap achter de lintbebouwing krijg je er gratis bij. Trage wegen zorgen ook voor een ecologische verbinding tussen natuurgebieden, waardoor tal van planten en dieren zich kunnen verspreiden over een groter gebied. Daarnaast zijn trage wegen een specifieke biotoop voor verschillende planten en insecten. Trage wegen zijn vooral veilige verbindingen voor zachte weggebruikers. Ze bieden, zeker voor korte afstanden, een alternatieve en verkeersveilige route voor o.a. schoolgaande kinderen. Heel wat trage wegen maken een verbinding tussen en naar dorpskernen. Bijna alle trage wegen hebben historische roots. De geschiedenis van sommige veld- of kerkwegels gaat terug tot in de Romeinse tijd! Daarom ijvert Groen Bierbeek voor de herwaardering van deze trage wegen: zowel voor het verbeteren van bestaande als het heropenen van buurtwegen die in onbruik zijn geraakt. Zo ook een historische buurtweg die vertrekt net buiten het centrum van Korbeek-Lo aan de Tiensesteenweg en die de verbinding maakt met Grootpark. Momenteel is deze buurtweg echter niet meer toegankelijk. Met de ontwikkeling van Grootpark is het een onmiskenbare meerwaarde om op een veilige en aangename manier de doorsteek te maken naar Korbeek-Lo centrum. Ook de bewoners van Korbeek-Lo en Lovenjoel kunnen via deze weg genieten van het landelijke landschap, verborgen achter de lintbebouwing van de Tiensesteenweg.