Nieuwe RUPs Sint-Kamillus en Melkerij

09 December 2019

Nieuwe RUPs Sint-Kamillus en Melkerij

Enkele grotere projecten op het gebied van ruimtelijke ordening zittennu in een stroomversnelling. Zo ging het ruimtelijk uitvoeringsplan(RUP) Sint-Kamillus in openbaar onderzoek en is het RUP Melkerijsite involle voorbereiding. Wat zijn de plannen op deze sites? Om als modern psychiatrisch centrum te kunnen blijven functioneren, heeftSint-Kamillus nieuwe gebouwen nodig. In een masterplan legde de instellingzijn toekomstvisie vast. Om die mogelijk te maken, zorgen we met een RUPervoor dat de gronden de juiste planmatige toewijzing krijgen, zodat deinstelling niet zonevreemd bouwt. Ook leggen we een aantal voorwaarden opwaaraan de nieuwbouw moet voldoen, zoals een goede inpassing in hetlandschap en een goede relatie met de buren, qua ruimte en privacy. Tegelijkbestemmen we de gronden van het kerkhof en het huidige containerpark alszones voor algemeen nut. Zo kunnen we, als het containerpark ooit verhuistnaar een nieuwe locatie, er bijvoorbeeld sportinfrastructuur een plaats geven. De Melkerijsite is deze zomer nog in het nieuws gekomen met de aankondigingdat D'Store er zou verdwijnen. Dit is zuiver een beslissing van de huidigeeigenaar, die al aangegeven had dat hij de site wou verkopen. In overleg met depotentiele kopers en de buurt werkt onze groene schepen van OmgevingFrederik de Buck aan een duurzame invulling van de site. Hij wil een winkel opmaat van onze gemeente combineren met wonen in diverse vormen en eenruime open groene ruimte waarvan de toekomstige bewoners en alleBierbekenaren kunnen genieten.