Nieuw fietspad én nieuwe bomen

04 April 2020

Nieuw fietspad én nieuwe bomen

In het kader van de Ruilverkaveling Willebringen komt er tussen Opvelp, Boutersem en Hoegaarden een nieuw fietspad langsheen de Hoegaardsesteenweg. Deze weg is een belangrijke fietsverbinding, zeker voor de schoolgaande jeugd. Het is voor iedereen duidelijk dat daar een goed en veilig fietspad nodig is. Het pad zal 1,75 m breed zijn en afgescheiden van de rijweg. Om dit fietspad te kunnen aanleggen, moeten er spijtig genoeg 31 solitaire eiken, in de jaren '80 aangeplant, sneuvelen. Ook wordt iets verderop een strook van 1 meter van een aanliggend bosje ingenomen. Een uitbreiding met 3 meter van het bosje aan de achterkant moet dit, zoals wettelijk opgelegd, compenseren. Op basis van het openbaar onderzoek legt de vergunning onder meer op dat men de eiken moet vervangen door nieuw aan te planten eiken. Ook legt men voorwaarden op om de natuurwaarde van de bermen te bewaren. Zo wordt de talud beplant met sleedoorn, hondsroos, hazelaar, vogelkers en zwarte els. Voorbij het bosje worden ook nog eens 7 nieuwe eiken geplant, samen met een sleedoorn-struweel ter versterking van de talud. Bovendien wil het ruilverkavelingscomité ook verder langsheen de weg nog meer bomen aanplanten. Tegen de vergunning werd geen beroep aangetekend, en de werken werden in februari 2020 aangevat. Maar bij de aanvang van de werken protesteerden enkele mensen tegen het kappen van de 31 eiken. Het kabinet van minister Demir liet de werken tijdelijk staken omwille van een nieuw ontdekte dassenburcht. Tijdens een overleg zochten de betrokken instanties naar oplossingen. Zo werd er beslist om een nieuwe ecotunnel en dassenraster aan te leggen. Om ander overstekend wild te beschermen brengt men wildspiegels aan. De dassenburcht zelf komt door de geplande werken niet in het gedrang, zo stelde een dassenexpert van de VLM vast. En om tegemoet te komen aan het protest zullen de nieuwe eiken dikker zijn dan eerst voorzien. Als Groen Bierbeek stonden we dus voor een moeilijke keuze: een veilig fietspad of 31 mooie eiken bewaren. In tijden van klimaatbewustzijn en aandacht voor bomen, is het begrijpelijk dat mensen protesteren tegen het kappen ervan. Toch vinden wij dat hier het doel de middelen rechtvaardigt: een zo veilig mogelijk fietspad is op deze schoolroute echt noodzakelijk. Wat we geleerd hebben, is dat we bij alle dossiers nog meer en vroeger moeten rekening houden met bomen. Het is onze ambitie om bestaande bomen zoveel als mogelijk te bewaren. Uiteindelijk willen we zelfs netto méér bomen langs de wegen! Suggesties hiervoor zijn zeer welkom.