Elke Herbots is nieuw gemeenteraadslid voor Groen

07 Oktober 2019

Op de gemeenteraad van 3 oktober kwam Elke Herbots voor Groen in de gemeenteraad ter vervanging van Hilde Van der Putten. Hilde heeft zich als schepen van 2013 tot eind 2018 met veel energie en idealisme ingezet voor Groen en voor de gemeente. Als schepen voor eenkleinere partij kan je veel zaken niet waarmaken die je denkt te moeten realiseren. En daar had Hilde het soms moeilijk mee. Nu heeft ze het besluit genomen om haar engagement buiten de actieve politiek verder te zetten. Desondanks is er in de jaren dat Hilde schepen was heel wat gerealiseerd en in gang gezet. Een gemeentelijk klimaatactieplan werd uitgewerkt en is in uitvoering. De plannen voor sociale woningen in de verschillende deelgemeenten kwamen in een stroomversnelling en zijn vandaag in uitvoering. Het kleuterschooltje in Bierbeek centrum werd behouden en kreeg een nieuw en bijna-energieneutraal gebouw. De plannen voor een speelbos in Bierbeek zijn nu heel concreet en klaar voor uitvoering. Een beeldkwaliteitsplan wordt uitgewerkt waaruit een visie moet ontstaan hoe we willen dat onze dorpen er in de toekomst uit gaan zien. In de 3 basisscholen van de gemeente werden heuse “klimaatbendes” opgestart. Samen met de 4 kerkraden werd een Kerkenbeleidsplan opgesteld. Samen met de Natuurpunt en Regionaal Landschap Dijleland werd een Holle Wegenplan uitgewerkt. Voor dit alles, bedankt Hilde! En veel succes in je verdere engagementen, waar we elkaar zeker nog vaak zullen tegenkomen.