Een nieuw biodivers speelbos

28 April 2021

Een nieuw biodivers speelbos

Aan de rand van het dorp in Bier-beek, achter het kerkhof en de huizen van de Opvelpsestraat, lag nog een groot stuk woonuitbreidingsgebied. Eind februari werd in samenwerking met Regionaal Landschap Dijleland en het Steunpunt Bos van de provincie Vlaams-Brabant 1,5 hectare daarvan aangeplant als toekomstig speelbos. Deze grond is van de sociale huisves-tingsmaatschappij Dijledal en wordt in overleg met de gemeente maar voor een derde bebouwd. Deze bouwwerken zijn intussen aan de gang, zij het met enige vertraging. Mede in het kader van de betonstop koos de gemeente ervoor om de rest van de grond niet te laten bebouwen, maar in te richten als groene ruimte voor de toekomstige bewoners van de sociale woonwijk en voor àlle Bierbekenaren. Er werden 3.600 bomen en struiken geplant, met in totaal wel 24 inheemse soorten. Niet alleen kunnen kinderen van dit bos genieten, het wordt ook een echte hotspot van bio-diversiteit, die aansluit bij de bestaan-de hoogwaardige natuur rond de beek en het Kalverwegje. Er is nog een zone van 1.600 vierkante meter vrijgehou-den om later te ontwikkelen als natuurlijk speelterrein. De jeugd van Bierbeek had al lang de wens om samen bomen te planten in het dorp. Vanwege de coronamaat-regelen was het niet mogelijk om een grote plantactie te organiseren, maar de aspi's van Chiro Karoo, die hun lokalen vlak bij het nieuwe bos hebben, staken op 28 februari de handen uit de mouwen om de laatste bomen te planten. Dankzij de inzet van deze jongeren was de klus in geen tijd geklaard.