Een gevarieerd aanbod sociaal wonen

16 November 2019

Een gevarieerd aanbod sociaal wonen

Al zowat veertig jaar heeft Bierbeek plannen om sociale woningen te bouwen op Mevrouwkensveld. De voorbije jaren kwam er weer vaart in dit project en vandaag zijn we bezig met de realisatie : de infrastructuurwerken zijn zo goed als klaar en er is begonnen aan de bouw van de woningen.Op Mevrouwkensveld komen in totaal 79 sociale wooneenheden : 30 huurappartementen, 29 huurwoningen en 20 koopwoningen.De woningen worden voorzien van groene energiebronnen. Verwacht wordt dat de bouw zal voltooid zijn in de tweede helft van 2021.Mensen die in aanmerking komen voor een sociale huurwoning en minstens drie jaar in Bierbeek wonen of tien jaar onafgebroken in de gemeente gewoond hebben krijgen voorrang bij de toewijzing van de huurwoningen.De sociale woningen komen op minder dan de helft van de ruimte die daar oorspronkelijk voor voorzien was. Op de rest van het gebied komt er een speelbos en een speelweide, is er ruimte voor ecologische landbouw en wordt gedacht aan initiatieven rond volkstuinen.ANDERE PROJECTENIn Korbeek-Lo is sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal ondertussen al ver gevorderd met de bouw van drie gezinswoningen. Deoplevering hiervan wordt verwacht op het einde van dit jaar. In de Bruulverkaveling zijn de plannen voor 21 sociale huurwoningen klaar.Deze werken zullen vermoedelijk starten in 2020.