De Borre klimaatneutraal

28 April 2021

De Borre klimaatneutraal

Bierbeek meent het ernstig met het klimaat. Een nieuw klimaat-actieplan voor de volgende jaren is in voorbereiding en de gemeente wil daarbij ook zelf het goede voorbeeld geven door de nodige maatregelen nemen om de klimaatdoelstellingen te bereiken. In het beleidsplan van de gemeente staat dat we de gemeentewerking energieneutraal willen maken. Met energieneutraal bedoelen we dat alleen energie van hernieuwbare bronnen als zon, wind, biomassa en aardwarmte gebruikt wordt voor het verwarmen, koelen, verlichten en de overige processen van alle gebouwen en voor alle voertuigen en werktuigen van de gemeente. Daar willen we nu snel werk van maken. Als we kijken naar het energieverbruik, dan stellen we vast dat ongeveer 60 procent van zowel het elektriciteits- als het gasverbruik van de gemeente aan cultureel centrum De Borre is toe te schrijven. Willen we op een geloofwaardige manier werken aan een energieneutrale gemeente, dan moeten we dus in de eerste plaats De Borre aanpakken. Warmteverliezen verminderen En daar wordt aan gewerkt. In de begroting van dit jaar zijn de nodige budgetten voorzien om dit grondig aan te pakken. In de eerste plaats willen we de warmteverliezen verminderen: het dak en de muren moeten beter geïsoleerd worden. Daarna moet ook de oude en versleten stookinstallatie vernieuwd worden. We laten onderzoeken welke oplossing hier het best strookt met ons streven naar energieneutraliteit. Daarnaast wordt er ook verder gewerkt aan het vervangen van de verlichting door energiezuinige LED-lampen. Ook de mogelijkheid om zonnepanelen te installeren op het dak van De Borre wordt ernstig onderzocht. Het energieneutraal maken van de voertuigen en werktuigen van de gemeente is een werk van langere adem. Maar we blijven niet bij de pakken neerzitten en gaan de uitdaging aan.